Jump to Navigation

Bazooka Magazine

Bazooka Magazine er lavet af unge for unge. Bladet laves af elever på Medieskolen Lyngby i et tæt samarbejde mellem journalister, fotografer og grafikere.

Kontakt Medieskolen for at høre mere om bladet: www.medieskolen.dk